Agrochemical Active Ingredient Experience

EPP has conducted many 5-batch analysis and physico-chemical testing projects. Over the years, we have gained vast experience on the below compounds. We also work with recently off-patent actives, as well as new entities.

AbamectinAcephateAcetamiprid
AcetochlorAcifluorfenAclonifen
AldicarbAmetrynAmicarbazone
AmitrazAmitroleAsulam
AtrazineAzoxystrobinBenomyl
BenoxacorBentazoneBifenox
BifenthrinBispyribac sodiumBoscalid
BromacilBupirimateBuprofezin
CaptanCarbendazimCarbetamide
CarbofuranCarbosulfanCarfentrazone-Ethyl
ChloridazonChlorimuron ethylChlorotoluron
ChlorprophamChlormequat ChlorideChlorothalonil
ChlorpyrifosClethodimClodinafop propargyl
ClomazoneClopyralidCloquintocet
CycloateCyhalothrinCymoxanil
CypermethrinBeta-CypermethrinCyproconazole
CyprodinilCyromazine2,4-D
DazometDEETDeltamethrin
DesmediphamDiafenthiuronDiazinon
DiazoxonDicambaDichlofenthion
Dichlofop methylDiclosulamDichlorvos
DiethofencarbDifenoconazoleDiflubenzuron
DiflufenicanDimethoateDimethomorph
DiniconazoleDinotefuranDiquat
DithianonDiuronDodine
Emamectin BenzoateEndosulfanEpoxiconazole
EthephonEthiprolEthirimol
EthofumesateEtofenproxFenhexamid
FenitrothionFenoxaprop-p-ethylFenoxycarb
FenpropimorphFipronilFlazasulfuron
FlorasulamFluazifop-butylFluazifop-p-butyl
FluazinamFludioxonilFlufenoxuron
FlumetralinFluometuronFluroxypyr
FlurochloridoneFlutriafolFolpet
FomesafenFosetyl-aluminiumFurathiocarb
FurilazoleGlufosinate ammoniumGlyphosate
Haloxyfop-p-methylHexaconazoleHexazinone
HexythiazoxImazalilImazapic
ImazapyrImazethapyrImidacloprid
Indolyl butyric acidIndoxacarbIodopropynyl butylcarbamate (IPBC)
Iodosulfuron methylIpconazoleIprodione
IsoproturonIsoxaflutoleKresoxim methyl
Lambda-cyhalothrinLinuronLufenuron
MalathionMaleic HydrazideMancozeb
MCPA(S)-MecopropMepiquat chloride
MesotrioneMetalaxylMetamitron
MetazachlorMetconazoleMethamidophos
MethomylMetolachlorMetribuzin
Metsulfuron-methylMipafoxMyclobutanil
1-Naphthalene acetic acid1-Naphthyl acetamideNapropamide
NicosulfuronNovaluronOxasulfuron
Oxydemeton methylOxyfluorfenPaclobutrazol
ParaquatParathion methylPenconazole
PencycuronPendimethalinPermethrin
PhenmediphamPhoratePhosmet
PicloramPirimicarbPretilachlor
ProchlorazProfenofosPropamocarb
PropanilPropargitePropetamphos
PropiconazoleProthioconazolePropoxur
PropyzamidePymetrozinePyraclostobin
PyrimethanilPyriproxyfenQuinmerac
Quizalofop-p-ethylReynoutria SachalinensisRimsulfuron
SimazineSpirodiclofenSulcotrione
SulfentrazoneSulfluramideSulfosulfuron
TCMTBTebuconazoleTebuthiuron
TeflubenzuronTerbufosTerbuthylazine
TerbutrynTetrachlorvinphosTetramethrin
ThiabendazoleThidiazuronThifensulfuron methyl
ThiodicarbThiophanate methylTribenuron methyl
TrichlorfonTricyclazoleTridemorph
TrifloxystrobinTrifluralinTrinexapac ethyl
Zoxamide